Disclaimer

Deze website is eigendom van Van Reeth Filip Orthopedie bvba
Adres maatschappelijke zetel: Lepelstraat 62, B-3920 Lommel, België.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

- Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Wij leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig juist en nauwkeurig bijgewerkt wordt. Ondanks dit kunnen er onjuistheden zijn in de informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten, zullen wij trachten deze zo snel mogelijk te verhelpen, te vervangen of recht te zetten.

Van Reeth Filip Orthopedie bvba kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat door de informatie op deze site gevonden. 

Indien er onjuistheden zijn in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u contact opnemen met de beheerder van de site. De inhoud van de site kan zonder aankondiging of melding door Van Reeth Filip Orthopedie bvba gewijzigd worden.


Van Reeth Filip Orthopedie bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de site en kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid. 

- Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's en foto's behoren toe aan Van Reeth Filip Orthopedie bvba.

- Toepassing recht en bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.