Orthopedische schoenen

Orthopedische schoenen worden voorzien indien confectieschoenen ontoereikend zijn.
De patiënt heeft een uitgesproken loopprobleem en gaat op consultatie bij een geneesheer-specialist. Deze stelt de diagnose en verwijst de patiënt, indien nodig, door naar een erkend orthopedisch schoenmaker.

Een voorschrift met een duidelijke vermelding van de indicatie is hierbij van groot belang, om alzo in de juiste categorie van de aandoening te worden onderverdeeld.

Er zijn 3 categorieën volgens indicatie:

  • Cat. A: zware aandoeningen zoals enkelartrose, pes equinus van min. 5 cm, voorvoetamputaties, …
  • Cat. B: aandoeningen met absolute indicatie zoals hallux valgus, pes planus, Pes cavus, halluxamputatie, dropvoet,…
  • Cat. C: aandoeningen met relatieve indicatie d.w.z. aangepast aan een orthopedisch toestel.

Met dit voorschrift doet de orthopedisch schoenmaker een aanvraag tot goedkeuring bij uw mutualiteit. Bij een eerste aanvraag wordt de patiënt opgeroepen ter controle bij een adviserend geneesheer. Na een goedkeuring kunnen we overgaan tot maatname en vervaardigen van de schoenen. Dit gaat als volgt te werk:

  1. Gipsmaatname en bespreking voetproblemen
  2. Vervaardigen van de leesten, de voetbedding en de passchoenen.
  3. De passchoenen worden vervolgens gecontroleerd op drukpunten en correcties
  4. Bespreking van de kleur en het model
  5. Leveren van de afgewerkte schoenen na controle van de pasvorm.
  6. Onze na-service en hersteldienst staan steeds ter uwer beschikking.

Het bedrag dat de patiënt dient te betalen is afhankelijk van de aandoening en dus de categorie waaronder men valt. Er dient enkel het remgeld betaalt te worden bij aflevering, het overige deel wordt geregeld volgens het derdebetalerssysteem via de mutualiteiten of met de verzekeringsinstelling.

Geen producten gevonden...